Zabezpieczenia przetężeniowe i przeciwprzepięciowe nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych PV

24 marca 2020
Zabezpieczenia przetężeniowe i przeciwprzepięciowe nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych PV

Każdego rodzaju instalacja fotowoltaiczna z uwagi na swoją konstrukcję i usytuowanie jest narażona na przepięcia powstałe w  wyniku uderzenia pioruna lub na uszkodzenia powstałe w wyniku przepięć indukowanych. W celu ochrony przeciwprzepięciowej najważniejszych urządzeń instalacji, to jest falowników DC/AC, systemów monitorowania oraz samych modułów, stosuje się zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-HD 60364-7-712 oraz w specyfikacji technicznej CLC/TS 50539-12 specjalne ograniczniki przepięć dedykowane do pracy przy napięciu stałym DC.

Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania firmy CITEL do pracy przy napięciu max. 1500 V DC: ograniczniki typu T1 + T2 kombinowane oraz typu T2, wykonane w unikalnej technologii VG, gdzie w każdym biegunie oprócz warystora znajduje się połączony z nim szeregowo iskiernik gazowy. Pozwala to na uzyskanie ponadprzeciętnego poziomu ochrony i bardzo krótkiego czasu reakcji urządzenia (< 25 ns). Na ograniczniki wykonane w technologii VG firma CITEL udziela 10 lat gwarancji producenta.         

W instalacjach fotowoltaicznych, gdzie liczba łańcuchów przekracza trzy, należy stosować zabezpieczenia przetężeniowe. Norma przedmiotowa IEC60269 cz. 6 definiuje jasno wymagania dla wkładek topikowych o charakterystyce gPV stanowiących podstawowe zabezpieczenie przeciwzwarciowe (przed prądem wstecznym) w każdym łańcuchu.

 Do ochrony urządzeń, w tym głównie przewodów, wykorzystuje się więc wkładki cylindryczne 10 × 38 gPV na napięcie do 1000 V DC montowane w specjalnych podstawach rozłączalnych (szyna TS35) na obu biegunach: dodatnim oraz ujemnym. Opisane powyżej zabezpieczenia umieszcza się obok ograniczników przepięć w skrzynce przyłączeniowej PV o napięciu izolacji 1500 V DC i stopniu ochrony IP65 usytuowanej pomiędzy modułami a falownikiem.

W przypadku dużych instalacji, gdzie prądy z poszczególnych łańcuchów sumują się we wspólnej gałęzi, jako II stopień zabezpieczeń stosuje się wkładki typu NH gPV 750-1500VDC umieszczone w odpowiednich podstawach lub rozłącznikach bezpiecznikowych. Tego typu zabezpieczenia umożliwiają budowanie dużych rozdzielnic zasilających farmy fotowoltaiczne o mocy powyżej kilkuset kilowatów.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń instalacji fotowoltaicznych na stronie www.jeanmueller.pl