Grupa ORLEN rozpoczyna trzecią dużą inwestycję OZE w Wielkopolsce

6 kwietnia 2022
Grupa ORLEN rozpoczyna trzecią dużą inwestycję OZE w Wielkopolsce

Energa Green Development, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, uzyskała warunki przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej PV Mitra w gm. Przykona.

W pierwszym etapie inwestycji PV Mitra powstanie obiekt o mocy ok. 65 MW, zajmujący łączną powierzchnię ok. 53 ha. Do budowy farmy fotowoltaicznej wykorzystanych zostanie 85 tys. nowoczesnych, wysokosprawnych modułów fotowoltaicznych. Za kompleksowe przygotowanie inwestycji odpowiada spółka Energa Green Development.

Strategiczny rozwój fotowoltaiki

PV Mitra to największy obecnie projekt fotowoltaiczny realizowany przez Grupę ORLEN. Będzie to kolejna instalacja OZE w gminie Przykona. Rozbudowa portfolio OZE jest realizacją założeń Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa do 2030 roku i Strategii ORLEN2030, która zakłada wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych do ponad 2,5 GW do końca dekady. Oprócz PV Mitra, Energa realizuje obecnie sześć inwestycji fotowoltaicznych o łącznej docelowej mocy ok. 25 MW. Nie tylko wspierają one realizację strategii neutralności emisyjnej koncernu PKN ORLEN, ale także wzmacniają bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Polski.

PV Mitra to trzecia farma fotowoltaiczna i czwarta instalacja OZE, która wzniesiona zostanie na zrekultywowanym terenie po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów. Od lipca 2020 roku w eksploatacji jest już Farma Wiatrowa Przykona o mocy zainstalowanej 31,05 MW, a w br. planowane jest rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej w dwóch farmach fotowoltaicznych – PV Gryf o mocy ok. 20 MW i PV Przykona o mocy ok. 1 MW. Szacuje się, że na gruntach należących do Energi w gminie Przykona powstać mogą instalacje OZE o łącznej mocy ok. 160 MW.

Szacuje się, że FW Przykona, PV Gryf, PV Przykona i pierwszy etap PV Mitry łącznie w ciągu roku wytworzą energię elektryczną wystarczającą do pokrycia zapotrzebowania ok. 69 tys. gospodarstw domowych, z czego przeszło 27 tys. zasilić będzie mogła sama PV Mitra. Jednocześnie produkcja ze wszystkich trzech instalacji fotowoltaicznych będzie równoważna redukcji emisji CO2 do atmosfery o ok. 124 tys. ton rocznie.