...

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii

14 grudnia 2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja wprowadza nowy systemu rozliczeń dla prosumentów – net billingu, zgodnie z którym prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzonej do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić jak inni odbiorcy. Net billing ma obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika