Produkty

Zobacz wszystkie

Realizacje

Zobacz wszystkie

Największa inwestycja na modułach amorficznych

20 czerwca 2016

Firma Viva Inwestycje Sp. z o.o. jako Autoryzowany Dealer i Serwis Mercedes-Benz posiada na Śląsku kilka obiektów usługowych: jeden duży punkt dealerski firmy Mercedes-Benz wraz z serwisem, oraz cztery stacje

Prosument obarczony ryzykiem

23 czerwca 2016

W dniu 22 czerwca 2016 r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawach. Nowelizacja wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE).

Technologie

Zobacz wszystkie

Polska technologia w programie Go Global

26 sierpnia 2016

Spółka XTPL, pracująca nad technologią wykorzystywaną w produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych, znalazła się w gronie firm, które pozytywnie przeszły dwa etapy oceny merytorycznej i zostały zarekomendowane przez ekspertów do dofinansowania